Početna strana  |  Implementacija  |  Ko se hostuje  |  Linkovi  | 

Implementacija ETFWebFarme

Osnova na kojoj se zasniva ETFWebFarm je projekat Linux Virtual Server. Preko ovog sistema se implementiraju load balanceri, čiji je posao da primaju konekcije na zadatoj jedinstvenoj IP adresi i da ih prosleđuju web serverima koji su preko zasebne mreže povezani na load balancere. Load balanceri imaju za zadatak da optimalno rasporede opterećenje na sve web servere, kao i da konstantno prate rad tih servera i detektuju ako neki od njih više nije aktivan. Pored ovoga, u implementaciji koju smo mi primenili na ETFWebFarmi, pored glavnog load balancera postoji i drugi, pomoćni, koji konstantno nadgleda rad glavnog load balancera i, ukoliko detektuje da ovaj više nije aktivan, automatski preuzima njegovu ulogu. Ovim se ostvaruje maksimalna dostupnost web servisa koji može da izdrži ispad više komponenti sistema.